programisci.net

programiści

Języki python

Wysokim poziomem odznacza się język programowania Python, który powstał w 1991 roku. Charakteryzuje się on dynamicznym typowaniem oraz obiektowymi i imperatywnymi paradygmatami. Pozwala na automatyczne zarządzanie pamięcią. Używany jest najczęściej jako język skryptowy. Według programistów Python wyróżnia się dużą czytelnością kodu źródłowego.
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.